Prøveforelesning - Master of Science Ashenafi Zebene Woldaregay

Master of Science Ashenafi Zebene Woldaregay avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag fredag 28. mai klokken 10.15

Tittel på prøveforelesningen:

«Challenges, regulations, and solutions for data sharing in health care»

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Rune Fensli, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Mette Dencker Johansen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet (1.opponent/2. opponent)
  • Førsteamanuensis Håvard D. Johansen, Institutt for informatikk, UiT (internt medlem og leder av komiteen)

Disputasleder: Professor Anders Andersen, Instituttleder for institutt for informatikk, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT

 

Prøveforelesningen strømmes via Mediasite : 

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/b027e1abd75e42b8ac4cf6849605497821

 

 Tittel på avhandlingen:

"EDMON - Electronic Disease Surveillance and Monitoring Network: A Personalized Health Model-based Digital Infectious Disease Detection Mechanism using Self-Recorded Data from People with Type 1 Diabetes"

Avhandlingen er publisert i Munin og tilgjengelig ved: https://hdl.handle.net/10037/21149

 

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 20 stykker er tilstede i auditoriet under disputasen gitt at regler for smittevern og avstand på 1 meter overholdes.

 

When: 28. May 2021 kl. 10.15–11.15
Where: Teknologibygget Auditorium 1.022
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende, Inviterte
Contact: Jakob Holden Hansen
E-boastta: Jakob.h.hansen@uit.no
Add to calendar