Barentsplusstipend for høstsemesteret 2021

Barentspluss er et utvekslingsprogram for studenter, faglig og administrativt ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner i den norsk-russiske delen av Barentsregionen.  Utvekslingsordningen finansieres av det norske Barentssekretariatet og dekker de følgende sju regionene:

Norge: Troms og Finnmark og Nordland
Russland: Murmansk, Arkhangelsk, Nenets, Komi og Karelen

Studenter og ansatte ved UIT Norges arktiske universitet inviteres nå til å søke Barentsplusstipend for utvekslingsopphold høstsemesteret 2021.

Man søker ved å fylle ut søknadsskjema og sende til natalia.kononova@uit.no.

Søknadsfristen er 15. april.

Dersom den norsk-russiske grensen forblir stengt for normal ferdsel i høst, og reiser og fysiske møter med russiske partnere ikke vil være mulig å gjennomføre, vil det åpnes opp for omdisponering av tildelte stipendmidler til samarbeidsaktiviteter som foregår mellom partnere på hver sin side av grensen.

For mer informasjon om programmet, gjeldende stipendsatser og søknadsskjema se  www.uit.no/barentsplus

Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Tromsø
Ansvarlig: Natalia Kononova
Opprettet: 17.02.21 13:11
Sist oppdatert: 19.02.21 14:47