Midlertidig tilgang til Scopus / Temporary access to Scopus

Av økonomiske årsaker ble databasen Scopus sagt opp fra og med 1. januar 2021.For at studenter og ansatte ved UiT skal få mulighet til å eksportere eventuelle lagrede søk, litteraturlister etc. har vi opprettet midlertidig tilgang til basen ut januar. Dermed håper vi at informasjonen dere har samlet i Scopus ikke vil gå tapt.

Lenke til databasen: http://www.scopus.com

Tilgangen vil være aktiv til og med søndag 31. januar.Ta gjerne kontakt med oss på UB om du har spørsmål.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Due to economic reasons, the Library has cancelled the subscription to Scopus from January 1st 2021. To enable students and researchers to export saved material from Scopus, we have opened a temporary access to the database. We hope this means that information saved through your profile in Scopus will not be lost.

Link to Scopus: http://www.scopus.com

The temporary access will last until January 31 2021. Please contact the Libraru if you have any questions.

Målgruppe: Studenter
Opprettet: 26.01.21 12:48