STUD-ENT: Søk om 1 million kroner til å utvikle din forretningsidé!

Er du student eller nyutdannet? Nå kan du søke om 1 million kroner til å utvikle din forretningsidé gjennom Forskningsrådets ordning STUD-ENT. Norinnova hjelper deg!

Norinnova har god erfaring fra tidligere søknadsrunder, og flere av deres inkubatorbedrifter har startet sin reise med millionstøtte fra Norges Forskningsråd. I samarbeid med UiT bistår de derfor med å utvikle forretningsideen og tilbyr gratis hjelp til de som ønsker å søke. Det er tidkrevende å utarbeide en søknad til STUD-ENT som har høy nok kvalitet til å nå opp i konkurransen, derfor er det viktig at du tar kontakt tidlig.

Interessert? Send en melding til student@norinnova.no

Les mer om STUD-ENT her!

Søknadsfrist Forskningsrådet: 17. mars 2021

Annonse for STUD-ENT
Norinnova hjelper deg med å skrive søknad dersom du trenger det. Foto: Norinnova
Målgruppe: Studenter
Opprettet: 13.01.21 14:55
Sist oppdatert: 13.01.21 15:04