Registreringsplikt for alle som kommer til Norge

Regjeringen har i dag vedtatt endringer i covid-19-forskriften som innfører en plikt for alle personer som skal reise inn i Norge til å registrere seg for å bedre smittekontrollen.  

Les mer her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-registreringsplikt-for-alle-som-kommer-til-norge/id2815594/

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Lars Nordmo
Opprettet: 21.12.20 14:41