Forskningsprosjekt om psykisk helse og trivsel søker 3 studenter som brukermedvirkere

Vil du bidra til en bedre forståelse av psykisk helse og trivsel for studenter?

Forskningsprosjektet STUDENTBLIKK på psykisk helse og trivsel søker tre timelønnede brukerrepresentanter som har egne erfaringer fra psykisk helse- og/ eller trivsels utfordringer i hverdagen som student.

Oppdraget honoreres 190,- per time. Eventuelle reiseutgifter godtgjøres. Personlig egnethet og variasjon i kjønn/ fag vektlegges. Tidligere erfaring fra liknende arbeid eller metoder kreves ikke. Mer om brukermedvirkning i forskning: https://www.funkis.no/node/750

Søknadsfrist: 01.11.20.

Ta kontakt med prosjektleder og forsker Maria Fredriksen Kvamme om du er interessert og/ eller ønsker mer informasjon om prosjektet på mobil 97182260/ maria.f.kvamme@uit.no. Dine kontakt/ personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med retningslinjer for personvern.

Hva innebærer oppdraget: Prosjektet utforsker studenters kunnskap, erfaringer og råd med kvalitative forskningsintervju og visuelle metoder på campus i Tromsø. Brukerrepresentantene inviteres til 

*4 prosjektmøter a 1,5 timer med forsker Maria Fredriksen Kvamme i ulike faser av forskningsprosjektet (tom. våren 2023) for innspill omkring spørsmål, visuell gruppetilnærming og formidlings strategi.

*En av representantene inviteres også som med-gruppeleder i en STUDENTBLIKK gruppe med til sammen 16 timer hvor vi reflekterer sammen med en liten gruppe studenter om hva de opplever at fremmer eller hemmer psykisk helse og trivsel i hverdagen som student, og lager korte filmer som kan støtte formidlingen av deres erfaringsbaserte innsikter og/ eller råd - til forskere, lokale tilretteleggere, helseprofesjonelle og beslutningstagere.  

*Representantene oppfordres til slutt til å delta i timelønnet formidling av resultater til forskere, støtte/ helsepersonell og beslutningstagere. Formidlingsoppgaver er frivillig for den enkelte medvirker.

Målgruppe: Studenter
Studiested: Tromsø
Opprettet: 09.10.20 14:29