Vannlekkasje rammer HSL

På grunn av brudd på vannledning ved et fylkeskommunalt bygg i Breiviklia, har BEA i samarbeid med HSL-fakultetet besluttet å stenge ned all aktivitet inntil skaden er utbedret og normal vanntilførsel er på plass. Det forventes at dette er klart senest mandag.
Bakgrunnen er brannsikkerhet og den pågående smittesituasjonen. Studentsamskipnaden ( rådgivningstjenesten) skal være informert av Statsbygg.

Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Tromsø
Opprettet: 20.08.20 09:46