Kjemikalielekkasje

Ved 09.30-tiden tirsdag ble det oppdaget en kjemikalielekkasje ved institutt for kjemi ved NT-fakultetet. Det sannsynlige hendelsesforløpet er at en hylle i et kjøleskap har falt ned og at beholdere med kjemikalier som sto på hyllen er knust i fallet. Innhold har deretter lekket ut på gulvet. Det ble registrert sterk kjemikalielukt på stedet. Bygget ble evakuert etter standard prosedyre og brannvesenet tilkalt. Samtidig kom lokal beredskapsgruppe sammen. Ifølge dekan Arne Smalås ved NT-fakultetet har ingen personer hatt behov for medisinsk oppfølging etter uhellet. Brannvesenet avsluttet sitt oppdrag etter kort tid. Laboratoriene luftes nå ut og er stengt resten av dagen. Samtidig vil ansatte ved instituttet klarlegge hva slags kjemikalier som inngikk i lekkasjen.  

Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Tromsø
Opprettet: 18.08.20 12:52