Vis hensyn ved semesterstart / Show consideration

Tekstversjon

Kjære studenter. Jeg heter Anne Husebekk og er rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Nå står fadderukene for tur. I fadderukene skal dere lære hverandre å kjenne og dere skal lære de ulike campus og universitetsbyer å kjenne.

I år må vi være ekstra forsiktig. Jeg oppfordrer dere til ansvarlig bruk av alkohol og oppfordrer dere til å i alle situasjoner å følge smittevernreglene. Det er viktig at ikke studenter ved UiT bidrar til at smittetallene øker.

Men til tross for koronavirus og pandemi så vet jeg at dere kommer til å få fine fadderuker, og jeg ønsker dere igjen hjertelig velkommen til UiT.

Text version in English

Dear students,

My name is Anne Husebekk and I am the rector at UiT Norway's Arctic University.

The semester start and FadderWeek is upon us. During the FadderWeeks you will get to know each other and the different campuses and towns.

This year we need to be extra careful. I encourage you to drink responsibly and encourage you to follow the infection control rules in all situations. It is important that students at UiT do not contribute to an increase in infection rates.

But despite the coronavirus and pandemic, I know that you will have a great FadderWeek, and I wish you again a warm welcome to UiT.

Målgruppe: Studenter
Opprettet: 11.08.20 10:55
Sist oppdatert: 11.08.20 11:25