Timeplaner for HSL-fakultetet i Tromsø høsten 2020

Kjære studenter,

På grunn av situasjonen med COVID-19, har timeplanleggingen tatt lengre tid enn vanlig. Vi beklager dette. Første utkast til timeplan skal være klar til semesterstart 11. august, men dette er en timeplan foreleserne ikke har fått tid til å kvalitetssikre for å se om timeplanen stemmer med undervisningen de har planlagt for emnet.

Det kan være feil og mangler ved timeplanene. Dere må derfor regne med at det kan bli endringer i timeplanene fra dag til dag. Husk å gå inn på Min side for å sjekke timeplanen din, og om du skal ha fysisk eller digital undervisning. Er undervisningen booket uten rom, skal du mest sannsynlig ha digital forelesning/undervisning eller møte opp en annen plass enn campus.

Husk å holde avstand og følge smittevernreglene.

Emnet Examen philosophicum FIL-0700. Orienteringsmøtet ser du digitalt fra 10. august. Informasjon om emnet: https://bit.ly/30vIE3r

Emnet Examen facultatum EXF- 0714. Orienteringsmøtet ser du digitalt fra 10. august. Informasjon om emnet: https://bit.ly/2CEkyLV


Dette gjelder for blant annet følgende studieprogram:

 • Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium
 • Arkeologi, bachelor og master
 • Barnehagelærer, bachelor
 • Barnehagelærer, samlingsbasert bachelor
 • Barnevern, bachelor
 • Engelsk, årsstudium og bachelor
 • English Acquisition and Multilingualism, master
 • English Literature, master
 • Filosofi, årsstudium, bachelor og master
 • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, master
 • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, master
 • Historie, årsstudium, bachelor og master
 • Indigenous Studies, master
 • Kunsthistorie, bachelor og master
 • Kvensk og finsk, bachelor og master
 • Lektorutdanning trinn 8-13, realfag, master
 • Lektorutdanning, trinn 8-13, språk og samfunnsfag, master
 • Likestilling og kjønn, årsstudium
 • Medie- og dokumentasjonsvitenskap, bachelor og master
 • Nordisk, årsstudium
 • Nordisk språk og litteratur, bachelor og master
 • Nordsamisk som fremmedspråk, årsstudium
 • Nordsamisk som morsmål 2. studieår, bachelor
 • Nordsamisk som morsmål, master
 • Organisasjon og ledelse, master
 • Peace and Conflict Transformation, master
 • Pedagogikk, årsstudium, bachelor og master
 • Religionsvitenskap, årsstudium, bachelor og master
 • Russisk, årsstudium, bachelor og master
 • Russlandsstudier, bachelor og master
 • Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, bachelor og master
 • Sosialantropologi, bachelor og master
 • Sosialt arbeid, bachelor
 • Sosiologi, bachelor og master
 • Spansk, årsstudium
 • Spansk- og lantinamerikanske studier, bachelor og master
 • Spesialpedagogikk, bachelor og master
 • Statsvitenskap, bachelor og master
 • Teologi 2. og 3. studieår, bachelor
 • Teologi, master
 • Theoretical Linguistics, master
 • Tysk, årsstudium
 • Visual Anthropology, master
Målgruppe: Studenter
Studiested: Tromsø
Opprettet: 07.08.20 13:50
Sist oppdatert: 10.08.20 08:55