Bergkunst i Europas ytterkant

Ei lekker lita utstilling med vakre foto av bergkunst fra Nordkalotten.

INNHOLD

Utstillinga inneholder seks store fargebilder tatt med storformatkamera av Vegar Moen. Bildene har motiv fra ulike bergkunstforekomster på Nordkalotten. Bildene har en meget høy kunstnerisk og teknisk kvalitet. I tillegg er det en kort introduksjonstekst (på engelsk, norsk, finsk og nord-samisk), og små skilt med titler til hvert av bildene.

KATALOG OG PLAKAT

Til utstillinga hører det med en meget lekker katalog i liggende A4-format. Katalogen er på 16 sider, helt i farger. Den inneholder korte tekster om bergkunst på Nordkalotten, og er rikt illustrert med 12 fotografier av Vegar Moen, hver med stedsangivelse. Katalogen er på fire språk (engelsk, norsk, finsk og nord-samisk). Plakat med foto fra bergkunsten i Värikallio, Finland finnes. Plakaten er i formatet A2 (42,0 x 59,4 cm). Den har et hvitt felt hvor man kan sette inn eget sted og dato for utstillinga. OBS! Kataloger og plakater må bestilles separat fra Nordland Fylkeskommune.

BAKGRUNN

Prosjektet ”Bergkunst i Europas ytterkanter” er en del av det grenseregionale kultursamarbeidet på Nordkalotten, initiert og støttet gjennom Nordkalottrådet. Under ledelse av Nordland Fylkeskommune gjennomførte 15 arkeologer og arkeologistudenter fra Norge, Sverige, Finland, og Italia i fellesskap registreringer av bergkunst i Norrbotten og Lappland i august 2002. Utstillinga er et resultat av fotodokumentasjonen som ble gjort under feltarbeidet.

ØKONOMI

Utstillinga koster kr. 4000,-  uansett hvor lenge den vises. I tillegg må leietaker dekke fraktutgifter for å sende utstillinga til neste visningssted. Kataloger og plakater kjøpes inn fra Nordland Fylkeskommune, og kan selges videre til publikum i kommisjonssalg.

PRODUSENT

Utstillingen er laga av medlemmer i prosjektgruppen Bergkunst i Europas ytterkant: Ark. Eva W Sætersdal, Nordland fylkeskommune Prof. Homas B. Larsson, Universitetet i Umeå Prof. Knut Helskog, Universitetet i Tromsø Prof. Lars Forsberg, Universitetet i Bergen Prof. Milton Nunez, Universitetet i Oulu Layout, Thomas B. Larson

Kontaktadresse: Bergkunst i Europas ytterkant, Nordland Fylkeskommune, Kulturetaten, Fylkeshuset,8048 Bodø. (telefon 75 65 00 00)

BETINGELSER
Utstillingene er tilgjengelige for alle som har høvelige lokaler å vise dem i. Tromsø Museum krever et rimelig vederlag for alle vandreutstillinger.

Normalt får leietaker utstillinga fritt tilsendt, og må til gjengjeld betale for frakt av utstillinga videre til neste sted. Utgifter til montering, åpningsarrangement og markedsføring må også dekkes av hver leietaker. Noen utstillinger har ferdig markedsføringsmateriell som følger med utstillinga, enten fritt eller mot ekstra vederlag.

Når Tromsø Museum har mottatt bestillinger nok, blir det satt opp en turnéplan for hver utstilling. Så langt som råd er forsøker vi å imøtekomme alles ønsker om visningsperioder, men av praktiske hensyn kan det være nødvendig å tilby en annen periode.

Etter visning av utstillinga ber vi alle leietakere om å rapportere tilbake til Tromsø Museum med opplysninger om antall besøkende, om utstillinga er brukt av skoler etc., og om reaksjoner fra publikum.

For hver utstilling vil Tromsø Museum inngå separat kontrakt med hvert visningssted. Nærmere betingelser vil framgå av kontrakten.KONTAKT
Per Helge Nylund
Formidlingsenheten
Tromsø Museum – Universitetsmuseet
9037 Tromsø

telefon: 77 64 51 02 / sentralbord 77 64 50 00
telefaks: 77 64 51 13
e-post:     per.h.nylund@uit.no

Starts: 28.04.17 kl 12.08
Ends: 31.12.99 kl 23.59
Where: Tromsø Museum
Location / Campus: Tromsø
Target group: Alle
Add to calendar