I fotografiets tid

Fotoutstilling med unike bilder fra samisk barndom og ungdom på 1940-tallet. Basert på Rolf Ärnströms fotografier fra Lannavaara i Nord-Sverige.

 

 

Foto: Rolf Ärnström © Tromsø Museum - Universitetsmuseet

 

Utstillingsprosjektet

"I fotografiets tid" tar utgangspunkt i en samling amatørfotos fra to samebyer i Nord-Sverige som Tromsø Museum Universitetsmuseet fikk inn etter læreren og amatørfotografen Rolf Ärnström (1914-1997). Det er første gang denne sjeldne billedsamlingen gjøres tilgjengelig for publikum i form av en vandreutstilling.

Rolf Ärnström kom som lærer til sameskolen i Lannavaara - noen mil sør for Karesuando - i 1942 og ble i området i seks år. For den unge læreren ble møtet med en levende sameby på Nordkalotten en opplevelse for livet; så fremmedartet og eksotisk at han seinere i livet sammenlignet det med en reise til Mars. Nysgjerrigheten hans ble vekket. I likhet med flere av tidas toneangivende dokumentarfotografer brukte han sitt nyinnkjøpte småbildekamera til å utforske og forsterke sine møter med verden og menneskene. Elevene i småskolen ble hans viktigste motiver. I en avslappet, uhøytidelig og nærmest familiær stil skildrer læreren barnas virkelighet i et tradisjonelt reindriftssamfunn, i skolen, i leken, i naturen og i arbeidet. Mer enn 60 år etter at disse bildene ble tatt kan man trygt framheve dem som en sjelden billedskatt, såvel motivmessig og ikke minst i forhold til måten stoffet er behandlet på - og som viser en dyp respekt for de avbildede og den kulturen de representerer.

Et fotografisk bilde er ikke bare et bilde av noe, men også noe. Ärnström inngår i en lang tradisjon der "det fremmede blikk" utforsker og avbilder en minoritetsbefolkning, på godt og vondt. "I fotografiets tid" er både en reise i Sápmi og en reise i fotografiets historie. I tidsspennet fra 1863 til 2010 ser utstillinga nærmere på forholdet mellom fotografi, kultur, makt og identitet. Hvem tok hvilke bilder i Sápmi - når, og ikke minst til hvilke formål? I en avsluttende sekvens forflytter vi oss til dagens virkelighet i det miljøet Ärnström en gang skildret, for å undersøke hvilken virkning disse bildene kan ha 60 år etter at de ble tatt - som minnemateriale, og som utgangspunkt for refleksjoner omkring samisk identitet i dag.

”I fotografiets tid” åpna for publikum for første gang på Tromsø Museum 22. juni 2010. De faglig ansvarlige for utstillinga er:

Mari Karlstad, fotograf, tlf. (+47) 77 64 57 60

Sveinulf Hegstad, fotoarkivar, tlf. (+47) 77 64 50 46

 

 

 

Vandreutstilling

Utstillinga inneholder rundt 85 fotografier, gruppert etter tema. Hoveddelen er foto tatt av Rolf Ärnström (58 foto), men den har også en introduksjonsmonter, samt en prolog og en epilog.

Introduksjonsmonteren har utstillingas tittel på tre språk, utvalgte gode foto og tekst som forteller om hvordan Ärnström kom til Lannavaara. Her vises også utstillingas eneste gjenstand, Ärnströms kamera. Introduksjonsmonteren har også utstillingas kolofon.

I prologen finnes foto fra 1800-tallet og fram til ca 1920 som viser fotografier av samene tatt av tidligere fotografer. Her ser vi oftest samene dokumentert som en egen rase, eller avbildet på postkort.

Epilogen har bilder fra dagens samfunn i Lannavaara og Övre Soppero. Vi ser noen av bygdas eldste, som ble fotografert av Ärnström som barn, og vi møter barna av i dag og ser deres lek og aktiviteter. Bildene er tatt av Tromsø Museum i 2009 og 2010.

Et billedspill vises på skjerm i hoveddelen av utstillinga. Her blir noen av stillbildene gjort levende gjennom overtoning, zoomfilming og lydkulisser.

 

 

Språk

Utstillinga er tekstet komplett på nordsamisk, norsk og engelsk, og egner seg derfor godt til bruk i turistsesongen eller for fremmedspråklige grupper i lokalsamfunnet. Billedspillet har lyd uten tale, bare lydkulisser. En enkel katalog foreligger på alle tre språk (se Salgsvarer).

 

Arealkrav

I Tromsø ble utstillinga vist i en sal som har grunnflate på 115m2. Det ga god plass til utstillingselementene og til publikum i et luftig og fint rom. Vi vil ikke anbefale å vise utstillinga i lokaler som er mindre enn 70 m2 til sammen. Hvis element C settes inntil en vegg, er det nødvendig med minst 12 løpemeter vegg til sammen.. Veggen behøver ikke være sammenhengende, hvert panel er 150cm bredt.

 

Tekniske spesifikasjoner

 A)        Introduksjonsmonter: En frittstående, tosidig monter, 150cm bred, 210cm høg, 30 cm djup. Tekst og bilder på begge langsider, gjennomgående monter i midten. I monteren er det innebygget lys, som må kobles til elektrisitet.

 B)        Prolog og epilog: To frittstående skjermer av ensidige panel montert i vinkel, hver er til sammen 350cm lang og 210cm høg. Vinkelen er 90grader, og armene er henholdsvis 140 og 210 cm lange.

 C)        Hovedddel – Ärnströms foto: Seks ensidige panel som skal stå inntil veggen. De må     festes i vegg (eller tak) slik at de ikke faller framover. Hvert panel er 150cm bredt og 210 cm høgt. De kan settes opp hver for seg, så det er lett å tilpasse dem til lokalet. Ett av panelene inneholder en dataskjerm (til billedspill) og må kobles til elektrisitet.

Panelene består av rammeverk satt sammen av trestaver og aluminiumsstaver. Fotografier og tekst er trykket på plater settes inn i spor/slisser i rammeverket.

 

 

Montering og transport

Man må være minst to personer for å montere utstillinga. Tromsø Museum vurderer om det skal sendes med en montør for å lede monteringsarbeidet.

Elementene settes sammen med skruer og bolter. To sett skruverktøy følger med, samt ei detaljert monteringsanvisning.

Utstillinga transporteres i ti solide kasser. Kassene kan trilles, eller om nødvendig bæres av to personer.

Fraktvolumet av utstillinga er ca. 7 m3

 

 

 

Markedsføring

Tromsø Museum kan levere en digital trykkefil til plakater uten ekstra kostnad. Vi kan også levere et utvalg fotografier i digitalt format til markedsføring på Internett eller i pressen.

Salgsvarer

Det er laga en 40-siders katalog i lommeformat til utstillinga. Katalogen finnes på tre språk; nordsamisk, norsk og engelsk. Katalogene koster kr 20,- pr stk i innkjøp, utsalgsprisen fastsetter visningsstedet.

Tromsø Museum kan også være behjelpelig med tips om leverandører av samisk husflid etc. som egner seg for salg i museumsbutikker.

 

 

 

Undervisning

Tromsø Museum har utvikla et undervisningsopplegg for de første trinnene i grunnskolen som kan fås ved henvendelse til oss.

 

Økonomi

Å leie utstillinga koster NOK 10 000,- eks. mva. (ti tusen norske kroner) for hver måned. Det kreves bare leie for den tida utstillinga er åpen for publikum. I tillegg må leietaker betale for transport og transportforsikring videre til neste visningssted.

Leietaker er ansvarlig for utstillinga i leieperioden. Vi anbefaler at det tegnes forsikring. Forsikringsverdien er NOK 400 000,- (fire hundre tusen norske kroner).

 

Bestilling

Turneansvarlig for ”I fotografiets tid” er formidlingsrådgiver Per Helge Nylund ved Tromsø Museum. Han tar imot bestillinger og svarer gjerne på spørsmål. Utstillinga er tilgjengelig i flere år framover.

Turneen legges i størst mulig grad opp slik at det skal bli kortest mulig transportavstand mellom visningsstedene. Vi kan derfor ikke garantere at hvert visningssted får utstillinga til eksakt den tidsperiode som primært ønskes.

Tromsø Museum - Universitetsmuseet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i utleie-betingelsene slik de er beskrevet her. En bindende leiekontrakt vil bli satt opp med hver enkelt leietaker før utstillinga leveres.

Kontaktopplysninger:

Per Helge Nylund

Norges arktiske universitetsmuseum

Postboks 6050 Stakkevollan

NO - 9037 Tromsø

Norge

 

telefon:    77 64 51 02 (direkte)   /  77 64 40 00 (sentralbord)

telefaks:  77 54 51 13

e-post:     per.h.nylund@uit.no 

 

 

Turnéplan for "I fotografiets tid":

22. juni 2010 - 6. januar 2011: Tromsø Museum

20. januar - ca. 25. februar 2011: Ájtte - svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk, Sverige

5. mars - 25. april 2011: Västerbottens museum, Umeå, Sverige

29. april - ca. 25. juni 2011: Övre Soppero, Sverige (i regi av Tromsø Museum)

1. juli - 31. august 2011: Kiruna stadshus, Kiruna, Sverige

21.september- 15.desember 2011: NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

5. februar  - ca. 25. mars 2012: Sør-Troms museum, Harstad

25. april - 5. september 2012: Nord-Troms museum, Skibotn

September-desember 2012: Várjjat - Varanger samiske museum, Varangerbotn

14. januaer - 18. april 2013: Vest-Agder-museet (Kristiansand/Egersund/Lista)

13. mai -17. juni 2013: Alta museum, Alta

15. april –  15. juli 2015: Sandvikens kommun, Sandviken, Sverige

13. desember 2015 – 30. september 2016: Härjedalens fjällmuseum, Funäsdalen, Sverige

10. mai - 27. august 2017: Tromsø Museum

4. mars - 28. mai 2019: Nordlandsmuseet, Bodø

13. januar - 16. august 2020: Upplandsmuseet, Uppsala, Sverige

9. september - 1. november 2020: Sundsvalls kommun, Sundsvall, Sverige

 

 

 

 

Starts: 17.01.17 kl 00.00
Ends: 31.12.99 kl 00.00
Where: Tromsø Museum
Location / Campus: Tromsø
Target group: Alle
Add to calendar