10.00 Kaffe/te og småmat, registrering
10.30 Velkomst ved Helge Habbestad, studieprogramleder for barnehagelærerutdanninga
10.45 Likestilling, likeverd og inkludering - betydning av kjønn i en kvinnedominert barnehage ved Kari Emilsen, Dosent i samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning
11.30 Pause
11.45 Forelesningen ved Kari Emilsen fortsetter
12.15 Drøftinger i smågrupper «walk and talk», kort plenum hvor spørsmål eller kommentarer fra drøftingene løftes fram og belyses av foreleser
13.00 Lunsj
13.40 Miniforelesning / praksisfortellinger (se nærmere beskrivelse på neste side)
15.00 Avslutning og vel hjem