Webinar om behandling av kronisk smerte / Webinar about Treatment of Chronic Pain

Illustrasjons-/bannerbilde for Webinar om behandling av kronisk smerte / Webinar about Treatment of Chronic Pain
Mostphotos.com

NORWEGIAN: Universitetet i Porto arrangerer i september et webinar som gir en innføring i sykdommer som forårsaker kronisk smerte og ulike behandlingsmetoder som kan anvendes.

ENGLISH: The University of Porto is organizing a webinar in September that provides an introduction to diseases that cause chronic pain and various treatment methods that can be used.

NORWEGIAN:

Dato: 23. september 2024 — 27. september 2024

Sted: Webinar

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter og stipendiater.

Vert: Universitetet i Porto

Påmeldingsfrist: 7. juli 2024 (kl. 23:59)

Kronisk smerte er noe påvirker millioner av individer over hele verden.

For å kunne behandle og lindre pasienter med kronisk smerte må personell i helsevesenet ha kunnskap om både smerteveier og smertestillende medikamenter. De må også ha erfaring med ikke-farmakologiske intervensjoner som kan bidra til å lindre smerten.

Dette er hovedprinsippene bak behandling og lindring av spesifikke former for kronisk smerte, som nevropatisk smerte, leddsmerte og visceral smerte assosiert med inflammatoriske tarmsykdommer og interstitiell cystitt.

 

Innhold og metodikk:

Deltakerne vil få en innføring i vanlige smertefulle sykdommer og behandlingsmetoder.

 

Kompetanseområder:

  • Kunnskap omgjort til handling
  • Kritisk tenkning
  • Etikk og ansvar

 

Krav til deltakere:

Utvelgelseskriterier: Søkere må ha bakgrunn fra medisin eller biologi og engelskferdigheter.

Antall deltakere: 30

Sertifikat/ECTS: Deltakere mottar diplom

Språk: Engelsk

 

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 3.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

 

Date: 23 Sep 2024 — 27 Sep 2024

Location: Online

Target Group: Undergraduate, Master and PhD Students

Host: University of Porto

Registration deadline: 07 Jul 2024 (23:59 p.m.)

Chronic pain, either somatic or visceral, affects millions of individuals throughout the world.

Management of these patients involves the knowledge of pain pathways through knowledge of analgesic drugs, either isolated or in combination, and experience with nonpharmacological interventions that might help to mitigate the pain.

These principles will be applied to specific forms of chronic pain, such as neuropathic pain, articular pain, and visceral pain associated with intestinal inflammatory diseases and interstitial cystitis.

 

Content and Methodology:

Ultimately, the attendees will be familiarized with common painful diseases and how to treat them.

 

Competences:

  • Knowledge into action
  • Critical thinking
  • Ethics & responsibilities

Requirements:

Selection strategy: Medical or biology background and proficiency in the English language. All students can apply (1st, 2nd and 3rd cycle) but a medical or biological background is recommended.

Number of participants: 30.

Certificate/ECTS: Certificate.

Language: English.

This activity is part of  EUGLOH’s Work Package 3.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 23.09.24 kl 18.00
Ends: 27.09.24 kl 19.30
Where: Webinar
Location / Campus: Digitalt
Target group: Studenter, Besøkende
Link: Klikk her
Contact: EUGLOH Team at the University of Porto
E-boastta: eugloh@uporto.pt

Sign me up!
Add to calendar