Invitasjon til deltakelse på "Utviklingsprogram i studieprogramledelse ved UiT"

Er du en studieprogramleder med ønske om å lære mer om studieprogramledelse? 

Vi inviterer til deltakelse på «Utviklingsprogram for studieprogramledelse ved UiT», høsten 2024.

Utviklingsprogrammet har til hensikt å støtte deg som studieprogramleder i arbeidet med å skape kvalitet, helhet og sammenheng i studieprogrammet. Mandat og rammer for studieprogramledere ved UiT vil sammen med det pågående revisjonsarbeidet for studie- og emneporteføljen sette premisser og rammer for programmets innretning. 

For påmelding og mer informasjon - se vedlagte invitasjonsbrev med lenke til "påmelding" 

Starts: 26.09.24 kl 09.00
Ends: 28.11.24 kl 15.45
Where: TBD
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte, Inviterte
Contact: Ådne Danielsen
Phone: +47 77 64 61 78
E-boastta: adne.danielsen@uit.no

Sign me up!
Add to calendar