Hva skjer med alkefuglene våre? | Foredrag ved Per Fauchald | Arr: BirdLife Troms

BirdLife Troms inviterer til kveldsforedrag ved Per Fauchald fra Norsk institutt for naturforskning på Norges arktiske universitetsmuseum tirsdag 23. april kl. 19.

«Hva skjer med alkefuglene våre? Bestandsoversikt og ny kunnskap om sjøfuglene»

Per Fauchald er seniorforsker på Norsk institutt for naturforskning. Han er marin økolog og koordinator for det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl, SEAPOP, og har i mange år jobbet med det SEATRACK, det Nordatlantiske programmet for sporing av sjøfugl.

TID: tirsdag 23. april kl. 19

STED: Norges arktiske universitetsmuseum

ARRANGØR: BirdLife Troms

Gratis inngang

When: 23.04.24 kl 19.00–21.00
Where: Norges arktiske universitetsmuseum
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende, Inviterte
Responsible: Siri Asphaug Holmøy
Add to calendar