WISEflow brukerforum for administrasjon

Endringer som kom i mars: 

  • Individuell innleveringsfrist 
  • Eksamensperiode overføres  
  • Begrunnelse i admin dashboard
  • Oppsett Lovdata eksamen

Strategisk:

  • Samarbeidsmodell med Uniwise 
  • Oppdatering siste partnermøte
When: 16.04.24 kl 13.15–14.00
Where: Teams
Location / Campus: Digitalt
Target group: Ansatte
Responsible: Maria Myklestad
Join Teams meeting
Add to calendar