Søker friske deltakere til en kontrollgruppe-studie om sammenhengen mellom eksekutive kontroll-funksjoner og humør

Illustrasjons-/bannerbilde for Søker friske deltakere til en kontrollgruppe-studie om sammenhengen mellom eksekutive kontroll-funksjoner og humør

Søker friske deltakere til kontrollgruppe-studie om sammenhengen mellom hjernestimulering og humør

Er du mellom 22 og 65 år og ønsker å bidra til vitenskapen? Institutt for psykologi ved UiT Norges arktiske universitet, i samarbeid med UNN-HF, inviterer friske voksne til å delta i et forskningsprosjekt som undersøker effekten av en ny hjernestimuleringsmetode mot depresjon.

Hva vil det si å delta? Som deltaker vil du:

  • Fylle ut standardiserte spørreskjemaer
  • Gjennomgå nevropsykologiske tester
  • Ta MR-skanning av hjernen

Spørreskjemaene fokuserer på selvopplevde symptomer som depresjon, angst, søvnkvalitet, og livskvalitet. Nevropsykologiske tester vil vurdere hurtighet, hukommelse og kognitive kontrollfunksjoner.

Hva tar det å delta? Deltakelse krever ca. 2,5 til 3 timer av din tid, hvorav testingen finner sted ved Institutt for Psykologi ved UiT, mens MR-bilder tas ved PET-senteret ved UNN.

Din innsats belønnes! Etter gjennomføringen vil hver deltaker motta et gavekort på 500 kroner som takk for sitt bidrag til forskningen.

Hvordan melde seg på? Er du interessert i å lære mer eller klar til å melde deg på? Ta kontakt via e-post: rse027@uit.no eller på telefon: 47 26 66 16. Du kan også scanne QR-koden for mer informasjon.

Vi ser fram til å samarbeide med deg i dette viktige arbeidet mot bedre mental helsebehandling!

Starts: 12.04.24 kl 12.00
Ends: 28.06.24 kl 11.59
Where: Rom 5.381 inne på Institutt for psykologi (IPS)
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende, Inviterte, Enhet
Link: Klikk her
Contact: Runar Selaas
Phone: 47266616
E-boastta: rse027@uit.no
Add to calendar