Ned i Myra: Dvale

Illustrasjons-/bannerbilde for Ned i Myra: Dvale
Tromsø kunstforening

'Ned i myra: Dvale’ er en utstilling som tar oss med på et dypdykk ned i myras økosystem.

Fra 22. Mars til 12. Mai 2024, Tromsø Kunstforening / Romssa Dáiddasiida

Åpningstider onsdag - søndag kl 12 - 17

Med arbeider av Ingrid Bjørnaali, Fabian Lanzmaier & Maria Simmons, Ensayos, Geir Tore Holm, Søssa Jørgensen, Concordia Klar, Enn Kärmas & Villu Järmut, Kristina Norman, Randi Nygård og Laura Põld i tillegg til et diskursivt program med en rekke myrarbeidere fra kunst- og forskningsmiljøer og live konserter med Elina Waage Mikalsen og Eva Väljaots.

Utstillingsprosjektet er komponert av Karolin Tampere

'Ned i myra: Dvale' er en utstilling og et sted for å dele kunnskap og lære om myrområder rundt i verden og deres behov for vår beskyttelse og omsorg. 'Dvale' er det første av tre kapitler i prosjektet 'Down in the Bog: Thinking with Peatlands', et mangefasettert utstillingsprosjekt i prosess komponert av Karolin Tampere. De utstilte arbeidene søker sammen med et live og diskursivt program å gi poetisk, fantasifull og drømmeaktig næring til de mer robuste lagene i vår bevissthet, kunnskap og omsorg. Sammen inviteres vi til å lære av myras økosystem.

'Down in the Bog - Thinking with Peatlands' er drevet av et ønske om å skape krysspollinerende møter mellom kunst, miljøspørsmål og offentligheten. Utstillingsprosjektet legger vekt på kroppsforankrende bevisstgjøring for å rette oppmerksomhet mot behovet for økt omsorg for myrområder lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Myra vil her både praktisk og konseptuelt fungere som kart og kompass for å undersøke historiske, kulturelle og pågående endringer i naturen og miljøet rundt oss i Nord-Norge, Sápmi, Estland og flere steder i verden.

'Down in the Bog - Thinking with Peatlands' vil fortsette med sitt andre kapittel 'Sporulation' som presenteres hos EKKM (Estonian Contemporary Art Museum) i Tallinn fra 14.6 - 1.9.2024, for siden å vende tilbake til Tromsø med det tredje og dypeste laget. Det tre dagers symposiet 'Thinking with Peatlands' vil informeres av og komponeres i dialog med de to forestående kapitlene. Noter datoen: 27.-29. September 2024, og følg med for mer informasjon!

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd

PROGRAM I UTSTILLINGSPERIODEN
Med inviterte bidragsytere og gjester vil utstillingen tidvis være et rammeverk for konserter, samtaler og måltider. Et sted for å dele temaer og lytteopplevelser som åpner opp og knytter oss til kjente og ukjente historier fra myrområder og deres kulturer.
Merk: For oppdatert program, følg med på vår nettside, facebook eller instagram

Prosjektet er del av Karolin Tampere sin pågående forskning som del av Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Tromsø Kunstakademi, UiT - Norges Arktiske universitet og Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen. Tampere er tilknyttet forskningsgruppen Worlding Northern Art (WONA) ved UiT - Norges Arkiske Universitet. 

When: 10.04.24 kl 12.00–17.00
Where: Tromsø Kunstforening / Romssa Dáiddasiida, Mellomvegen 82, 9008 Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende
Contact: Karolin Tampere
E-boastta: karolin.a.tampere@uit.no
Add to calendar