Velkommen til skriveettermiddag på UB! // Welcome to a writing afternoon at UB!

Illustrasjons-/bannerbilde for Velkommen til skriveettermiddag på UB! // Welcome to a writing afternoon at UB!

Skrivesenteret UiT og Universitetsbiblioteket UiT arrangerer skrive-ettermiddag på biblioteket. Kom og lær om skrivestrategier og formattering av Word-dokumenter, og få individuell veiledning om søk, kildebruk, referanser, EndNote, tekstinnhold og skriveprosess.

The Writing Centre and University Library holds a writing afternoon at the library. Come learn about writing strategies and formatting of Word documents, and get individual guidance about literature searches, sources and references, your text, and the writing process. 

 

Stasjoner // Stations (14:00–17:00):

Individuell skriveveiledning (skrivementorer gir deg tilbakemelding på teksten din og hva som kan være et lurt neste steg i prosessen) // Individual feedback on your text and writing process from UiT Writing mentors. 

Alt du lurer på om søk // All your questions about searching for literature 

Kilder og referanser (EndNote) // Sources and references (EndNote)

Merk: Du kan gå mellom de ulike stasjonene som du selv ønsker. // NB: you can move between stations as you please. Workshops (14:00 - 17:00, foregår parallelt med stasjoner // runs parallel to stations) UB-132 (auditorium):

14:00 -16:00: Opplæringskurs i Word (bruk av maler og formattering av lange dokumenter) med Jon Fagertun fra IT-avdelinga. Skal du skrive bachelor eller master (eller ph.d., for den saks skyld) og lurer på hvordan du bruker UiT-malene, og hvordan du lett og smertefritt kan formattere ditt lange dokument? På dette kurset får du all infoen som kan redde deg fra sammenbrudd like før levering. 

16:15–17:00: Writing strategies (English): From idea to paragraph (The five-paragraph method). Get on with the writing process!  


Det blir servering av kaffe, te og snacks. // We serve coffee, tea and snacks. 

Møt opp kl 14:00, eller når det passer deg. // Come at 14:00, or when it suits you.

HUSK skrivesaker, arbeidslyst og godt humør// Bring your writing tools, and get ready to work! :)

Varmt velkommen! - Warm welcome! 

When: 16.04.24 kl 14.00–17.00
Where: Kultur- og samfunnsfagsbiblioteket (KS), Campus Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende
Contact: Inga Bårdsen Tøllefsen
Phone: 77646976
E-boastta: inga.bardsen.tollefsen@uit.no
Add to calendar