Disputas og prøveforelesning - Eivind Elvestad

Eivind Elvestad holder prøveforelesning og disputerer for ph.d.-graden i rettsvitenskap.

Doktoranden holder prøveforelesning kl. 10. 15 for ph.d.-graden i rettsvitenskap over oppgitt emne: «Redegjørelse for ulike teoretiske perspektiver som kan anvendes ved regulering av miljøkvalitet i relasjon til kommunal planlegging».

Doktoranden vil kl. 12.15 offentlig forsvare avhandlingen:  «Luftkvalitet i kommunal arealplanlegging; En EØS-rettslig studie».

Bedømmelseskomité:

Professor Lena Gipperth, Göteborg universitet (førsteopponent)

Professor Ole Windahl Pedersen, Aarhus Universitet (andreopponent)

Professor Johan Aulstad, UiT Norges arktiske universitet (komiteleder)

Disputasen blir ledet av dekan, professor Tore Henriksen, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet 

Det hele kan strømmes ved å følge lenkene under; 

Antall bolker: 3

Bolk 1:
10:15 - 11.15
Direktelenke: https://uit.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=e6a6aa16-cee1-408b-8e1f-b14600d6733e

Bolk 2:
12:15 - 14.05
Direktelenke: https://uit.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7b52f236-69e5-41c3-ac04-b14600d6748f

Bolk 3:
14:15 - 15.15
Direktelenke: https://uit.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=9bee0fb7-1db8-47a4-8fac-b14600d675a3

When: 12.04.24 kl 10.15–15.15
Where: Auditorium 3, Teo H6
Location / Campus: Digitalt, Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende, Inviterte, Enhet
Link: Klikk her
Contact: Lise Beate Mikalsen
Phone: +47 77 62 09 91
E-boastta: lise.b.mikalsen@uit.no
Add to calendar