Filosofiske Samtaler: Kant 300 år - Etikk og politikk i kritikkens tidsalder

For Kant var spørsmålet Hva er mennesket? det sentrale filosofiske spørsmålet. Det innbefatter i seg både erkjennelsesteori, moral, metafysikk og politikk. Men det omfatter også spørsmålet om Kants egen personlighet og de samfunnsmessige og historiske forutsetningene for hans virke. Kant er subjektivitetens filosof og umulig å komme forbi om vi vil forstå den moderne verden. Samtidig glemmer han aldri at mennesket er betinget og begrenset.

I anledning av at det i april 2024 er 300 år siden Kants fødsel, vil Arne Overrein belyse Kant gjennom tre ulike tilnærminger.

A. Kant som kosmopolitt og sentral figur i opplysningstida og på samme tid situert i sin tyske og preussiske kontekst. Ifølge Kant lever han (og vi?) i kritikkens tidsalder - men er det grenser for denne kritikken?

B. Kants moralfilosofi: plikt for pliktens egen skyld, det kategoriske imperativ. Finnes det indre problemer og eventuellt motsetninger mellom ulike versjoner av denne moralfilosofien?

C. Kants politiske filosofi. Forsvaret av staten som en rettsordning kontra de faktiske statene. Med særlig vekt på hans ide og håp om en evig fred mellom likeverdige og uavhengige stater. Hva har Kant her å bidra med når det gjelder krig og fred i dagens verden?

En sentral ledetråd gjennom disse tre tilnærmingene er autonomi. Både på det personlige plan, i moralfilosofien og i forholdet mellom stater er autonomi (uavhengighet) avgjørende for Kant.

Lørdagens innleder, Arne Overrein er filosof, og var lærer ved Universitetet i Tromsø i en årrekke

When: 06.04.24 kl 11.15–13.00
Where: Skarven Bar Tromsø
Location / Campus: Other
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende
Contact: Fredrik Nilsen
E-boastta: fredrik.nilsen@uit.no
Add to calendar