Digital workshop/opplæring TP:Eksamen

Eksamenstjenesten UiT arrangerer workshop/opplæring i TP: Eksamen før planlegging av høsten 2024

Denne workshop/opplæring retter seg hovedsaklig mot nye og uerfarne brukere i TP: Eksamen.

Det vil presentereres en powerpoint hvor vi går gjennom de ulike stegene for registrering av grunnlagsdata for skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen, oppgave og mappe.

Vi vil også gå inn i TP og gjennom eksempler vise hva og hvor du skal registrere før fristen 1. mai.

When: 16.04.24 kl 09.15–11.00
Where: Teams
Location / Campus: Digitalt
Target group: Ansatte
Contact: Håvard Jenssen
Phone: 77645116
E-boastta: havard.jenssen@uit.no
Join Teams meeting
Add to calendar