Minikurs i formidling

Skal du formidle fag eller forskning?

Vi inviterer til minikurs så du er best mulig forberedt.

Fredag 12. april kl 12.00-15.30 med Audun Hetland,

auditorium Magerøy.

Lenke til streaming:

Antall bolker: 2

Bolk 1:
12.04.2024 12:00 - 14.00 (varighet: 02:00)
Direktelenke: https://uit.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d786aacf-c5b7-4eb9-bd61-b14c00e47591

Bolk 2:
12.04.2024 14:00 - 15.30 (varighet: 01:30)
Direktelenke: https://uit.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=0dd4895d-e460-4df2-92c9-b14c00e476a9


UiT er opptatt av å formidle fag og forskning. God formidling er en kjerneaktivitet for vitenskapelig ansatte ved universitetet, men det er også et viktig mål at kunnskap som utvikles av våre studenter kan nå ut til mange. Vi ønsker å legge til rette for at ny og relevant kunnskap fra våre vitenskapelig ansatte og kunnskap som våre studenter har utviklet gjennom sine mastergrads- og bachelorarbeider, blir tilgengelig for interesserte i samfunnet rundt oss.

For å utvikle din kompetanse innen fag- og forskningsformidling, tilbyr vi et formidlingskurs med Audun Hetland, http://www.audunhetland.no. Audun er en svært dyktig formidler som underviser i formidling på bachelor, master og doktorgradsnivå og som vant Forsker Grand Prix i 2011. Han leder CARE (Center for Avalanche Research and Education) som både driver egen podkast og holder skredseminar over hele landet.

Dagen blir et krasj-kurs i formidling og presentasjonsteknikk hvor vi jobber med hvordan du kan fange publikums interesse og gi en presentasjon som er både enkel, relevant og engasjerende. Vi jobber også med kroppsspråk, stemmebruk og hvordan du kan bruke både fysiske og visuelle hjelpemidler. Dette er en av få anledninger til å utvikle god presentasjonsteknikk og noe som vil gi deg verktøy du også kan bruke i senere presentasjoner. Du får helt klart best utbytte av å møte opp fysisk, men vi åpner for å delta digitalt.

Målgruppe for minikurset er alle ansatte og studenter ved UiT i Alta. Kurset arrangeres fredag 12. april kl 12.00-15.30 i auditorium Magerøy, og vil ut fra interesse og behov ha fokus på ulike sentrale formidlingsformer som muntlig presentasjon og poster-presentasjon.

When: 12.04.24 kl 12.00–15.30
Where: Auditorium Magerøya
Location / Campus: Alta
Target group: Ansatte, Studenter
Responsible: Unni Charlotte Jansen

Sign me up!
Add to calendar