Velkommen til posterutstilling: Helse, død og data! Åpning v/ rektor kl 12.15

Bachelor-studentene i faget HIS-2018 Helse, død og data har hatt som arbeidskrav å lage en poster der de skal formidle problemstilling og resultat med utgangspunkt i en eller flere folketellinger, eller ved bruk av et datasett med spedbarnsfødsler og død. Studentene vil presentere sine arbeider og være tilgjengelige for spørsmål i det angitte tidsrom.

Faget HIS-2018 tilbys alle studentene ved UiT Norges arktiske universitet, og det er Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved Registreringssentral for historiske data som står for undervisningen (RHD). RHD underviser i historie, historisk demografi, datahåndtering og statistikk.

De siste 250 årene kan vise til omfattende endringer i den kollektive helsa og det som omhandler reproduksjon, familie, og død. Som en del av denne endringen, har vi vært vitne til en befolkningsøkning uten sidestykke i menneskehetens historie – fra 700 millioner rundt 1750 til over 7,5 milliarder i 2018.

Befolkningsveksten har blant annet sin forklaring i en markant nedgang i dødelighet.

I Helse, død og data utforskes dødelighetsnedgangen i lys av den generelle samfunnsutviklingen i Norge og verden for øvrig, med et særlig fokus på skiftende helsevilkår for ulike aldersgrupper, kjønn og sosiale grupper.

When: 04.04.24 kl 12.15–16.00
Where: Vandrehallen utenfor Auditorium 1 Teorifagbygg 1, ned trappa fra hovedkantinen
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende
Contact: Doris Tove Kristoffersen
Phone: +4740289770
E-boastta: doris.t.kristoffersen@uit.no
Add to calendar