Disputas Chi Quynh Vo

Chi Quynh Vo disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: 
«Educational inequality in population-based health studies – Insights from the Tromsø Study».

Avhandlingen er tilgjengelig her! 
The doctoral thesis!  

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15: 
“Trends in socioeconomic inequalities in risk factors for CVD in Norway and comparable countries during the last decades.”

Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet her.
The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed here.


Disputasen starter 12.15
Disputasen strømmes her. 
The defense will be streamed here.
 

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.
A recording of the disputation will be available for 24 hours.

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen: bjarne.koster.jacobsen@uit.no 
Opponents’ ex auditorio should sign up to leader of the defense: bjarne.koster.jacobsen@uit.no

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

When comparing socioeconomic groups in the society, one can observed systematic differences in health. The higher the education the group has, the higher the proportion of the group’s member have good health.
These differences are known as social inequality in health. Information concerning an individual’s socioeconomic status is often collected through self-administrated questionnaires within epidemiological population-based studies.
These studies have provided insight into the sociodemographic profile and health status of the population.
However, ensuring that population-based studies represent the entire spectrum of education levels is challenging.

Participation in these studies is voluntary, resulting in some groups choosing not to participate or providing inaccurate information about their education, which can lead to inaccurate estimates of the association between education and health outcomes.
This thesis explored sociodemographic differences in participation, the validity of self-reported education, and sought to determine how these findings affected the longitudinal education gradient in cholesterol levels, especially in the context of lipid-lowering drug (LLD) treatment.
The findings shows that sociodemographic characteristics vary between participants and non-participants, and while self-reported education was found to be adequately complete and correct, it yielded a weaker association in cardiometabolic diseases compared to the registry data. No educational gradient was observed among participants on LLD treatment, suggesting the potential role of LLD treatment in reducing social inequality in health.

Hovedveileder
Professor Anne Elise Eggen, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.


Biveiledere
Seniorforsker Torbjørn Wisløff, Avdeling for Helsetjenesteforskning, Akershus Universitetssykehus og Institutt for klinikk medisin, Universitetet i Oslo.

Professor Hilde Leikny Sommerseth, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet.

Forsker/Postdoktor Per-Jostein Samuelsen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS) Nord-Norge. 


Bedømmelseskomité
Adjunct Professor Hanna Tolonen, Finnish Institute of Health and Welfare (THL) - 1. opponent.
Professor Steinar Krokstad, HUNT forskningssenter, NTNU - 2. opponent. 
Professor Emeritus Tormod Brenn, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité. 


Disputasleder:
Professor Bjarne Koster Jacobsen , UiT Norges arktiske universitet.

 

 

 

 

 

 

 

When: 04.04.24 kl 12.15–15.45
Where: Auditorium Cerebellum, MH2
Location / Campus: Digitalt, Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende, Inviterte, Enhet
Contact: Stian Løkken Myrvold
Phone: 77645741
E-boastta: stian.l.myrvold@uit.no
Add to calendar