Kan politikk og fag spille på lag?

Med forskerblikk på omstillingsprosessene i Helse Nord. Seminar på UiT Helsefak 12. april. 

Helsetjenesten i Norge står foran store utfordringer, med økende etterspørsel etter tjenester kombinert med mangel på personell og ressurser. Derfor inviterer UiT til et dagsseminar der forskere, byråkrater og politikere diskuterer temaer relatert til omstillingsprosessene i helse-Norge generelt, og Helse Nord spesielt. Er problemet bemanning, penger, eller organisering? Hvorfor kuttes det ofte i fødetilbudet og psykiatrisk behandling når man har underskudd? Bli med og diskuter disse og andre spørsmål knyttet til omorganiseringen av helse-Norge - med forskerblikk og redusert retorikk.


Program

10.00 Åpning

 • Dag Rune Olsen, rektor, UiT Norges arktiske universitet.

10.10 Hvor trykker skoen og hva skulle vi ønske vi visste mer om?

 • Tove Klæboe Nilsen, Forskningsdirektør, Helse Nord RHF.

10.30 Hvorfor kuttes det i psykiatri og fødetilbud? Ligger svaret i finansieringssystemet?

 • Hans Olav Melberg, professor i samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.
 • Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høyre.
 • Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet.
 • Truls Vasvik, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

11.15 Går vi konkurs? Utvikling i behovet for helsetjenster, kostnader og nødvendige tilpasninger   

 • Erling Holmøy, Forsker, SSB 
 • Erlend Svardal Bøe, Stortingsrepresentant for Høyre.
 • Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet.
 • Truls Vasvik, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

12.00 Lunsj

13.00 Fordeling av penger mellom helseregionene: Dekker kriteriene behov og kostnader i Nord?

 • Jon Magnussen, Professor i samfunnsøkonomi, NTNU.

13.30 Er problemet bemanning og spesialisering – og løsningen generalister og kommunen? 

 • Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef, Universitetssykehuset Nord-Norge.  
 • Magne Nicolaisen, avdelingsdirektør for helse og omsorg, Tromsø Kommune.

14.00 Paneldiskusjon: Kan politikk og fag spille på lag? 

 • Ordstyrer: Tora Berg, politisk redaktør i iTromsø. 
 • Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord
 • Hans Olav Melberg, UiT
 • Erlend Svardal Bøe, Høyre
 • Siv Mossleth, Senterpartiet.
 • Truls Vasvik, Arbeiderpartiet.

Arrangementet streames også:

Bolk 1:
12.04.2024 10:00 - 12.00 (varighet: 02:00)

Direktelenke: https://uit.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=61a33796-0de5-4aad-8eff-b138009f4cfa


Bolk 2:
12.04.2024 13:00 - 15.00 (varighet: 02:00)

When: 12.04.24 kl 10.00–15.00
Where: MH, UiT
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte, Besøkende, Inviterte
Contact: Hans Olav Melberg
E-boastta: hans.o.melberg@uit.no

Sign me up!
Add to calendar