Åpent rekrutteringsforum for NT-fak

Det inviteres til et nytt forum for studentrekruttering ved NT-fak. Alle som er interesserte er velkommen til å delta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

You are invited to a new forum on student recruitment at NT-fak. All who are interested are welcome to participate.

Foreløpig agenda;

 

12.30 – 12.35 Introduksjon v/ Tor Olav Berg

12.35 – 13.00 Oppsummering rekrutteringsperioden og universitetsturneen v/ Kristin Ballovarre og Kjetil Undseth

13.00 – 13.30 Åpen dag 2024 oppsummering og tilbakemeldinger v/ Nils Lindhult

13.30 – 13.45 Aktiviteter ved NT-fak v/ Tor Olav Berg

13.45 – 14.00 Åpent for tilbakemeldinger og forslag

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tentative agenda;

 

12.30 – 12.35 Introduction v/ Tor Olav Berg

12.35 – 13.00 Summary of the recruitment period and the university tour v/ Kristin Ballovarre og Kjetil Undseth (seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester) *Norwegian*

13.00 – 13.30 Åpen dag 2024 summary and feedback v/ Nils Lindhult *Norwegian*

13.30 – 13.45 Activities at NT-fak

13.45 – 14.00 Open for comments and suggestions

 

When: 04.04.24 kl 12.30–14.00
Where: Teams
Location / Campus: Digitalt
Target group: Ansatte, Studenter, Enhet
Contact: Tor Olav Berg
E-boastta: tor.o.berg@uit.no
Join Teams meeting
Add to calendar