Påfyll ved UiT

Illustrasjons-/bannerbilde for Påfyll ved UiT

Påfyll ved UiT

Kundene representerer bedriftens viktigste kontantstrøm. Hvilke analyser kan man gjøre av egne kundedata for å finne ut helsetilstanden til bedriftens kundebase (og utvikling over tid)?

Mange ledere vet for lite om bedriftens primære kilde til kontantstrøm. Det er bedre tilgang på kundedata på individ-/kundenivå nå enn tidligere, og dette byr på muligheter. Kundene er ikke like. Noen betyr mer, noen fortjener mer, og noen fortjener mindre. Sentrale spørsmål i en analyse av kundebasen er: Hvor mange i kundedatabasen er «virkelige» kunder (gjort et kjøp i løpet av en gitt periode)? Hvordan skiller disse seg ut i form av deres verdi for bedriften? Hvor mange en-gangs kjøpere var det sist år? Hvor mange kunder stod for 50% av omsetningen? Hvor mange av kundene som kjøpte noe i fjor kan vi forvente at handler i år? Hvilken stor andel av årets omsetning og fortjeneste kom fra nye versus eksisterende kunder? Hvor stor andel av de nye kundene (i gjennomsnitt) har foretatt ett nytt kjøp innen 3 måneder etter det første… 6 mnd… 1 år? Hvilke av bedriftens produkter er mest attraktive for de mest verdifulle kundene etc. Dette er eksempler på kundeatferd som ligger gjemt bak bedriftens samlet omsetning og overskudd/fortjeneste. Nils Magne Larsen vil i sitt foredrag vise hvordan man kan gå frem for å skaffe slik innsikt.

Husk å melde deg på om du skal ha frokost !

When: 16.04.24 kl 08.00–10.00
Where: Gult Auditorium
Location / Campus: Harstad
Target group: Ansatte, Studenter
Responsible: Live Schjøtner Silester
Add to calendar