Seminar om hvordan avhende kjemikalieavfall

Fagperson for farlig avfall ved UiT, Marte Albrigtsen, vil i seminaret ta deg gjennom UiT kjemikalieavfallsordning, og gi deg en grundig opplæring i hvordan håndtere kjemikalieavfall på en sikker måte.

I tillegg vil hun vise deg flere eksempler på hvordan man fyller ut en kjemikaleavfallsetikett ved hjelp av opplysningene fra sikkerhetsdatabladet. Du kan i forkant sende inn forslag på kjemikalieavfall som du ønsker hjelp til å fylle ut kjemikalieavfallsetikett for.     

Seminaret anbefales som et ledd i den lokale sikkerhetsopplæringa,  og er åpent for alle ansatte og masterstudenter som arbeider med kjemikalier, både på lab, verksted og klinikk ved Helsefak. 

Dersom tidspunktet ikke passer, kan du melde deg på seminaret som også holdes

 11. april, kl.12.15-13.45.

When: 16.04.24 kl 12.15–13.45
Where: MH Vest U.10.311 Seminarrom
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte
Contact: Anne-Kristin Bjørnbakk

Sign me up!
Add to calendar