Obligatorisk målrettet helseundersøkelse som undervisning

Alle ansatte og studenter som kan være eksponert for helseskadelige faktorer ved tilsettelse/oppstart av arbeid med helseskadelige faktorer, skal delta på forelesningen målrettet helseundersøkelse, og deretter gjenta opplæringen i henhold til utført risikovurdering, jfr Retningslinje for målrettet og personlige helseundersøkelse og register over eksponerte personer. 

Undervisningen tilbys av UiT sin leverandør av bedriftshelsetjenester, Hemis BHT AS, ved bedriftslege og yrkeshygieniker. 

Undervisningen tilbys også ved disse tidspunktene,  det vil være egne arrangement for påmelding:

Onsdag   13.03 kl 09-11  - Fysisk møte, norsk 

Onsdag   13.03 kl 14-16 – Teamsmøte,  engelsk 

Undervisningen som gis er den samme for alle fakultet, og det skal være mulig for ansatte og masterstudenter å melde seg på undervisning til andre fakultet dersom de av særlige grunner ikke kan delta på det oppsatte tidspunktene for Helsefak. Ta da kontakt med kontorsjef/seksjonsleder ved din enhet, som har oversikt over tidspunkt og kontaktpersoner ved de øvrige fakultet.     

Påmeldingsfrist er senest 1 uke før. 

When: 08.04.24 kl 12.00–14.00
Where: Teams
Location / Campus: Digitalt
Target group: Ansatte
Contact: Anne-Kristin Bjørnbakk

Sign me up!
Add to calendar