Samskaping og innovasjon i helse og velferdstjenester. En presentasjon av prosjektene RehabLos og Kraftens hus

Vil du la deg inspirere av spennende innovasjons- og forskningsprosjekter, eller bare lære mer om samskaping og innovasjon?

Forskere fra UiT Norges arktiske universitet har, i samarbeid med forskere fra Chalmers Tekniska Högskola, gjort seg erfaringer med samskaping som forskning- og innovasjonsmetodikk. I dette åpne foredraget, presenteres to spennende prosjekter som synliggjør innovativ tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenestene. Prosjektet RehabLos har til hensikt å utvikle en digitalstøttet, tverrsektoriell rehabiliteringsmodell for personer med ervervet hjerneskade, mens prosjektet Kraftens Hus er utviklet som en tjeneste som tilbyr sosial støtte til kreftpasienter og deres pårørende. Basert på erfaringer fra disse prosjektene, har forskerne utviklet et teoretisk og metodologisk rammeverk for hvordan forskere kan jobbe med samskaping og innovasjon. 

Foredraget kan følges digitalt via Teams:

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 357 517 366 562  Passord: 6F35hc

When: 19.03.24 kl 09.00–10.25
Where: MH1, Store Auditorium (Plan 6)
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende
Contact: Marianne Eliassen
E-boastta: marianne.eliassen@uit.no
Add to calendar