Webinar: Å søke status som merittert underviser

Ny utlysning for å søke status som merittert underviser ved UiT er lagt ut med søknadsfrist den 5. mai 2024.

Avdeling for organisasjon og økonomi har det forvaltningsmessige ansvaret for meritteringsordningen, mens Result skal bidra til den faglige forankringen av kvalitetsutvikling av undervisning og læring - som ordningen bygger på.

Kravene som stilles for å kunne tildeles status som merittert underviser finnes i UiTs utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk, kap. 11.

Result tilbyr i løpet av våren fem webinarer med informasjon og støtte til de kandidatene som vurderer å søke:

  • Webinar 1: Informasjon om utlysningen og meritteringsordningen ved UiT, samt samtale mellom Kristine Ludvigsen (Result) og Siw Skrøvset (ILP) om å skrive søknad

             Tidspunkt: 21. februar 2024 kl. 10.15-11.15 Click here to join the meeting

  • Webinar 2: Informasjon om utlysningen og meritteringsordningen ved UiT (tilsvarende webinar 1). I tillegg kommer Maarten Beerepoot (IK, NT-fak) til å dele noen gode råd, blant annet rollen til pedagogisk CV i den pedagogiske mappen, og erfaring med å vurdere søknader i samtale med Kristine Ludvigsen (Result)

             Tidspunkt: 1. mars 2024 kl. 10.15-11.15 Click here to join the meeting

  • Webinar 3: Pedagogisk mappe og dokumentasjon med Hilde Larsen Damsgaard (USN) til deg som skal skrive søknad om status som merittert underviser i samtale med Kristine Ludvigsen (Result)

             Tidspunkt: 8. mars 2024 kl. 13.15-14.15 Click here to join the meeting

  • Webinar 4: Gode råd fra Hilde Larsen Damsgaard (USN) til deg som skal skrive søknad om status som merittert underviser i samtale med Kristine Ludvigsen (Result)

            Tidspunkt: 19. mars kl. 13.00-14.00 Click here to join the meeting

           Dersom du har spørsmål som du ønsker tatt opp på webinaret, kan disse sendes til Kristine Stangeland Olsen i forkant av møtet. 

  • Webinar 5: Gode råd fra Rune Hjelsvold (NTNU) til deg som skal skrive søknad om status som merittert underviser i samtale med Kristine Ludvigsen (Result)

              Tidspunkt: 4. april 2024 kl. 14.00-15.00 Click here to join the meeting

For de kandidatene som ønsker, vil det bli mulig å melde seg på grupper som kan støtte hverandre i søknadsskrivingen. Dersom du er interessert i å delta i gruppearbeid, kan du sende en henvendelse til Kristine Stangeland Olsen.

Velkommen!

Starts: 19.03.24 kl 13.00
Ends: 04.04.24 kl 15.00
Where: Teams
Location / Campus: Digitalt, Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Storslett, Bodø, Mo i Rana
Target group: Ansatte
Responsible: Kristine Stangeland Olsen
Add to calendar