Tirsdagsforedrag på Mikkeli Live: Hvorfor kom krigen til Norge?

Velkommen til spennende kveldsforedrag "Hvorfor kom krigen til Norge?" på Mikkeli Live, tirsdag 9.april kl 19:00!

Tom Kristiansen vil i foredraget diskutere hvorfor krigen kom til Norge 9. april 1940 – etter 126 år med fred.

Foto: digitaltmuseum.no

Folk hadde vendt seg til at landet var «en hyperboræisk avkrok på vår klode», på trygg avstand fra konflikter og kriger. Et sentralt spørsmål er om krigen kom som resultat av norske militære og politiske disposisjoner eller om den skyldtes stormaktenes strategiske interesser og krigspolitikk. Ble krigen provosert fram av det svake forsvaret eller ble Norge tatt på slep inn i krigen av stormaktene? Noe helt nytt i 1940 var den sentrale rollen Nord-Norge spilte – både geografien, ressursene og det nordnorske forsvaret. Til manges overraskelse viste 6. Divisjon enestående kvaliteter under felttoget. 

 

Tom Kristiansen er professor emeritus i moderne historie ved UiT Norges arktiske universitet, hvor han de siste årene har arbeidet med andre verdenskrigs historie. Hans siste bok var biografien over Norges første forsvarsjef og øverstkommanderende i 1940, general Otto Ruge (Aschehoug 2019). Kristiansen har tidligere vært tilknyttet Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets stabsskole, Sjøkrigsskolen og Forsvarsmuseet. Han har vært gjesteforsker ved Militärgeschichtliches Forschungsamt i Freiburg og deltaker på programmet «The Changing Character of War» ved Universiy of Oxford. 

Deltakelse er gratis, hjertelig velkommen :)

When: 09.04.24 kl 19.00–20.30
Where: Mikke Live, Alta sentrum
Location / Campus: Alta
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende, Inviterte
Contact: Julia Bobina
E-boastta: julia.bobina@uit.no
Add to calendar