Velkommen til informasjonsmøte på campus Tromsø om grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningene ved UiT

David Jensen/ JensenMedia

Ønsker du å utdanne deg til lærer eller barnehagelærer?

UiT Norges arktiske universitet inviterer til åpent informasjonsmøte på campus Tromsø mandag 26. februar 2024.

Behovet for kvalifiserte lærere og barnehagelærere er stort i hele landsdelen. UiT har flere ordinære utdanningstilbud for de som ønsker det, og tilbyr i tillegg samlingsbaserte utdanninger som lettere kan tilpasses de som trenger større fleksibilitet.

When: 26.02.24 kl 18.00–20.00
Where: ILP-bygget, Didaktikken
Location / Campus: Tromsø
Target group: Besøkende, Inviterte
Contact: Silje Rossvoll Kvande
Phone: 776 46243
E-boastta: silje.r.kvande@uit.no
Add to calendar