Velkommen til ph.d. -dagen onsdag 6. mars - for deg som er veileder eller ph.d. - student ved helsefak

Velkommen til ph.d-dagen onsdag 6. mars - for deg som er veileder eller ph.d. - student ved helsefak!

Program:

09:00 Te/kaffe utenfor auditorium Cortex 

09.15 – 09.30: Velkommen! Ved prodekan Silje Wangberg

09.30 – 10.30: Veileder om institusjonenes ansvar for forskningsetikk ved sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) Camilla Bø Iversen og sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Thomas Østerhaug (via Zoom)

10.30 – 10.45 Pause 

10.45 – 11.30: Ph.d.-veiledernes rolle for å fremme en god forskningsetisk kultur Camilla Bø Iversen og Thomas Østerhaug (via Zoom)

11.30 – 12.15 Lunsj i Lysgården 

12.15 - 13.30: Diskusjon i grupper: Hvordan kan vi jobbe med å fremme en god forskningsetisk kultur hos oss? Svar inn på Padlet.

13.30 – 14.00: Kake/kaffe-pause utenfor auditorium Cortex 

14.00 – 14.45:  Hvilke forskningsetiske utfordringer har vi ved Helsefak?  Ved juridisk seniorrådgiver Jannicke Persen, Helsefak

14.45 – 15.30 Oppsummering i plenum ved prodekan Silje Wangberg

Ph.d. - dagen kan strømmes her: https://uit.zoom.us/j/63157510249 

Påmelding: Påmelding ph.d.-dagen - 

Her er lenke til diskusjons-Padlet: 

https://padlet.com/siljecwangberg/hvordan-kan-vi-jobbe-med-fremme-en-god-forskningsetisk-kultu-r85s1qoeh2h3jxsm

When: 06.03.24 kl 09.00–15.30
Where: Auditorium Cortex
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter
Contact: Andrea Jennerwein
Phone: 77645872
E-boastta: andrea.jennerwein@uit.no
Add to calendar