Førstehjelpskurs - grunnleggende førstehjelp hjerte-lunge-redning (HLR) 17. april 2024

Formålet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende opplæring i livreddende førstehjelp. Målgruppen er ansatte med oppgaver innenfor førstelinjetjenesten og beredskap, og øvrige ansatte som måtte ønske å ta kurset.

 

Kurset varer 3 timer. Tema som tas opp er:

  • Først på skadestedet
  • Varslerutiner ved hjertestans
  • Hjertestans
  • Hjerneslag
  • Sirkulasjonssvikt/sjokk
  • Bevisstløshet og livløshet
  • Ufrie luftveier (fremmedlegemer)
  • Stabilt sideleie og frie luftveier
  • Hjerte-lunge-redning (HLR)

 

Max: 15 deltakere

Deltakeravgift: ingen

Kurset gis med forbehold om at det er nok deltagere (minimum 6 personer).

When: 17.04.24 kl 12.15–12.15
Where: Teorifagbygget hus 1: Rom 1.313
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte
Responsible: Hanne Foshaug

Sign me up!
Add to calendar