Blått kompass 2024

Norge har bygget sin velferd på ressurser fra havet. Men klimaendringene har brutale konsekvenser – også for havet. Vi har forpliktet oss til å oppfylle FNs bærekraftsmål innen 2030. Vi er over halvveis, tiden er knapp, og vi må ha mer av alt, raskere. Men hvilken kurs setter vi for at havet skal være en evigvarende ressurs?

Starts: 06.06.24 kl 12.00
Ends: 07.06.24 kl 13.00
Where: Auditorium 1, Teorifagsbygget, HUS1
Location / Campus: Tromsø
Target group: Studenter, Besøkende, Inviterte, Enhet, Ansatte
E-boastta: else.k.welde@uit.no
Add to calendar