Fangstkvinnen Ada Solvang

Balsfjords første kvinnelige overvintrer på Svalbard kom fra en markant ishavsfamilie. Hun var kjent som en god skytter og ikke redd for tøffe tak fra sine to vintre og flere sommersesonger på fangst. Hennes reiser i store deler av verden forteller om en kvinne som levde et uvanlig liv på sin tid.

Ada Solvang på Svalbard. Foto fra Årbok Malangen og Balsfjord 2022 Foto: xxx
 
Lill-Karin Elvestad er forfatter og journalist med historiefaglig bakgrunn. Hun har de siste ti år vært redaktør for årbok for Malangen og Balsfjord og er per d.d. ansatt som bygdebokforfatter for Balsfjord kommune.
Forfatter Lill Karin Elvestad. Foto: Dag A. Larsen 

Arrangør: Arktisk Forening

Åpent for alle.

When: 19.04.23 kl 19.00–21.00
Where: Polarmuseet
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende, Inviterte, Enhet
Contact: Øistein Hanssen
E-boastta: info@arktisk-forening.no
Add to calendar