I spenninga mellom lokalhistorie og globalhistorie. Historiefaget ved UiT gjennom 50 år

I begynnelsen av desember 1972 fant den første organiserte historieundervisninga (hovedfag) ved UiT sted. Grunnfagsundervisninga starta opp året etter, høsten 1973. Nå markerer vi de første 50 år av historiefagets virke og utvikling ved UiT med et to-dagers seminar med smakebiter av bredden og høyden på feltet.

 

Seminaret går over to dager, torsdag 1. og fredag 2. desember. Om kvelden den første dagen inviterer vi miljøet av nåværende og gamle historikere på festmiddag, og på fredagen byr vi på baguette/wraps i lunsjpausen til deltakerne. Interesserte er hjertelig velkommen til å få med seg det de de måtte ønske av det faglige programmet, men vi ber om at dere må melde dere innen fristen fredag 25. november, slik at vi har kontroll på antall ift lokale og pauseservering: Påmeldingskjema

 

PROGRAM

 Torsdag 1. desember

 1100-1105 Åpning ved rektor Dag Rune Olsen

1105-1115 Velkommen ved Einar-Arne Drivenes

1115-1145: Da det umulige ble mulig – et universitet i Nord-Norge. Narve Fulsås

1145-1215: «I begynnelsen var---«. Historiefaget i pionertida. Einar-Arne Drivenes, kommentar Kjell Kolbeinsen

1215-1245: Drømmen om Nord-Norge. Fra lokalhistorie til regionalhistorie. Einar Niemi, kommentar Steinar Aas

 

1245-1300: Kaffepause

 

1300-1330: Fra Nansen til Arven etter Nansen. Norsk polarhistorie. Harald Dag Jølle, kommentar Lena Aarekol

1330-1400: Mitt Afrika. Randi Rønning Balsvik, kommentar Christine Smith-Simonsen

1400-1420: Kulturell vending i Tromsø? Teoretiske og historiografiske strømninger. Helge Salvesen

 

1420-1445: Kaffepause

 

1445-1515: Nordnorske byer, - finnes de?  Steinar Aas, kommentar Hallvard Tjelmeland

1515-1545: Fiskarbonden i solnedgang. Åsa Elstad, kommentar Alf Ragnar Nielssen

1545-1615: «Opp alle jordens bundne treller, …» Arbeiderbevegelsen i Nord-Norge. Hallvard Tjelmeland, kommentar Knut Einar Eriksen

1615-1645: Kva er det med Halvdan Koht, tromsøhistorikarane og nordnorsk mellomalder? Sigrun Høgetveit Berg, kommentar Ian Peter Grohse

 

1800: Fest 

Tromsøhistorikere i fortid og nåtid, i bilder og ord. Rune Hagen

Festtale ved Jørgen Fossland, og musikk ved husbandet The Infidels

  

Fredag 2. desember

 0900-0930: Kald krig i Tromsø. Stian Bones, kommentar Fredrik Fagertun

0930-1000: Krigen og krigen om krigen. Joakim Markussen, kommentar Marianne Neerland Soleim

1000-1030: Krig og fred. Fredsforskning i Tromsø. Christine Smith-Simonsen, kommentar Randi Rønning Balsvik

 

1030-1045 Kaffepause

 

 1045-1115: De fødte, de gifte og de døde. Demografi i Tromsø. Gunnar Thorvaldsen, kommentar Birgit Larsen

1115-1145: De frelste. Læstadianismen i historisk perspektiv. Rolf Inge Larsen, kommentar Siv Rasmussen

1145-1205 De fortapte: Rune Hagen: Hekseforfølgelsene i undervisning og forskning ved AHR

1205-1225 Liv Helene Willumsen: Hekseforfølgelsene i Finnmark

 

1225-1315: Lunsj

 

1315-1345: Sami Ædnan og Ruijan Suomalaisia, Urbefolkning og nasjonale minoriteter. Ketil Zachariassen, kommentar Petia Mankova

1345-1415: Gjensyn med Den finske fare. Sikkerhetspolitikk og minoritetene i etterkrigstid. Knut Einar Eriksen, kommentar Stian Bones

1415-1445: Asymmetriske naboer. Russlandsstudier i Tromsø. Kari Aga Myklebost, kommentar Åsne Ø. Høgetveit

 

1445-1500: Kaffepause

 

1500-1530: Ut på tur – møter med landskap, kultur og folk. Christel Misund Domaas, kommentar Einar Niemi

1530-1600: Under kateteret. Historiestudent i Tromsø. Magnus Andersson, kommentar June Sørlie

 Avslutning: Tale ved reisens slutt. Hva nå? Instituttleder Åsne Ø. Høgetveit

 

 

 

 

 

 

Starts: 01.12.22 kl 11.00
Ends: 02.12.22 kl 17.00
Where: SVHUM B-1005
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende, Inviterte
Responsible: Christine Smith-Simonsen

Sign me up!
Add to calendar