GeoPraksis – tett på arbeidslivet

Denne våren har Institutt for Geovitenskap ved UiT hatt gleden av å tilby 3. års bachelorstudenter i geologi arbeidslivspraksis gjennom det nye kurset «GeoPraksis». Kurset er finansiert på prosjektbasis, ledet og utviklet av prosjektleder Iver Martens. Kurset vil være et flercampus-kurs organisert gjennom universitetssamarbeidet iEarth og arbeidslivspartnere. Til høsten vil kurset også starte opp på UiO og UiB.

Geologistudent Ola Jensvoll inne i gruva til Skaland Grafitt.
Geologistudent Ola Jensvoll inne i gruva til Skaland Grafitt. Foto: Berit Berbusmel
Portrettbilde av Mortensen, Kai
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Publisert: 12.03.21 12:51 Oppdatert: 11.10.22 14:35
Natural Sciences Technology

De siste årene har vi gjennom flere nasjonale undersøkelser sett at flere geovitere har utfordringer med å lande sin første relevante jobb etter endte studier. Undersøkelsene viser også en økende etterspørsel etter arbeidslivspraksis blant geofagstudenter og et ønske om en utdannelse med høyere arbeidslivsrelevans. Derfor har prosjektet «GeoPraksis», hvor bachelorstudenter blant annet får mulighet til å få prøve seg i arbeidslivet under veiledning og med tett oppfølging av en bedrift, vært et naturlig satsningsområde innen geofagutdanningen ved flere norske universiteter.

«GeoPraksis» er utviklet for å styrke studentenes læring og møte arbeidslivets behov. Målet er å gi studentene innsikt i hva en geofaglig jobb innebærer og å øke deres muligheter for relevant arbeid etter endt utdanning. Utvikling av verktøy for nettverksbygging og tilrettelegging for overgangen fra studier til arbeidslivet står sentralt, med et fokus på å koble studenter og arbeidsgivere tettere sammen.  

Kurset består også av en teoretisk del hvor studentene introduseres for viktig kunnskap og ferdigheter som omfavnes av både akademia og næringslivet. Studentene får mulighet til å reflektere over og kartlegge egen kompetanse og hvordan de kan videreformidle denne kompetansen i en søknad og CV til en potensiell fremtidig arbeidsgiver.

Amund jobber som GIS-ingeniør for Tromsø kommune under seksjon for byutvikling. GIS benyttes ofte i store og viktige bygge- og planprosjekter i kommunen. GIS er en forkortelse for geografisk informasjonssystem og er et digitalt datasystem for behandling av stedfestet informasjon som kan presenteres grafisk i form av kart. Foto: Amund Dahl Vaagland
Her står geologistudent Ola Jensvoll og bryner seg på en fjellvegg som skal kartlegges 1.5 km inne i gruva til Skaland Grafitt som en del av sin arbeidslivspraksis. Ikke så lett, når fjellet stort sett kun har fargenyanser i type gråblyant å tilby. Tilgrensende lag med lyse mineraler røper hvor grafitten gjemmer seg i lagpakken. Foto: Berit Berbusmel
Prosjektleder Iver Martens Foto: UiT


Kortnytt fra Geodiehtaga instituhtta
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver