English flag   

Laboratorium for droner


Foto for infrastruktur

I dette laboratoriet er det tilrettelagt for uttesting av droner. Rommet har blant annet et innendørs posisjoneringssystem.


Kontaktinformasjon

Tor-Aleksander Johansen
Tlf: 76 96 65 66
Epost: tor-aleksander.johansen@uit.no

Unit startpage: Inšenevradiehtaga ja teknologiija fakultehta Elektroteknologiija instituhtta

Sideansvarlig: Johansen, Tor-Aleksander