English flag   

Avdeling for komparativ medisin


Foto for infrastruktur

Avdeling for komparativ medisin er en faglig fellesressurs ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak). AKM er en samarbeidspartner og ressurs for aktiviteter som involverer forsøk med dyr. 

Vi har kompetanse og gir veiledning knyttet til etisk forsvarlig og human bruk av dyr i medisinsk forskning. Vi bidrar til at det oppnås reproduserbare og pålitelige forskningsresultater når dyr brukes i forsøk.

Avdeling for komparativ medisin har moderne fasiliteter og legger forholdene til rette for god forskning i et trygt miljø med høyt fokus på god dyrevelferd og sikkerhet for personalet og brukerne.

Dyrearter

Avdelingen er godkjent av myndighetene for å kunne oppstalle og bruke smågnagere, kanin, sau, gris, akvariefisk og frosk i biomedisinsk forskning.

Forsøksdyrkurs

Avdelingen tilbyr kurs i forsøksdyrlære som avholdes en gang i året (i vårsemesteret). Kurset har moduler både for tradisjonelle laboratoriedyr og for ville dyr/feltforskning. For mer informasjon om kursinnhold, kursdatoer og påmelding, se våre kurssider.

Våre forskningsgrupper disponerer utstyr og fasiliteter ut over kjernefasilitetene. Se våre forskningsgrupper her


Kontaktinformasjon

Avdelingen ledes av Førsteamanuensis Siri Knudsen DVM PhD.

Ta gjerne kontakt med avdelingen dersom du trenger ytterligere informasjon.

Telefon nr.: 776 45 379
Telefax nr.: 776 45 390
E-post til avdelingsleder: siri.knudsen@uit.no

Unit startpage: Dearvvašvuođadiehtaga fakultehta

Sideansvarlig: Knudsen, Siri Kristine