Forskningslaboratorium, trening og helse – Tromsø


Foto for infrastruktur

Fagmiljøet ved idrettshøgskolen har bred forskningsaktivitet innenfor hele spekteret av idrettsvitenskapen. Test- og treningslaben på Alfheim stadion vektlegger også sterkt samarbeidet med teknologimiljøet ved UiT gjennom Corpore Sano samarbeidet https://site.uit.no/corporesano/

Alfheim forsknings- og treningslab består av en test og treningsdel og selve fotballbanen der avansert måleutstyr gir rom for forskning på både individuelt og lagsnivå. Definerte utøvere får og mulighet til testing av utholdenhet, styrke og «power» samt trening. Testingen utføres i samarbeid med Olympiatoppen.

Eksempler på forskningsprosjekt:

  • Football Training Spescificity. Training indviualization within the collective periodization (PhD project).
  • Training and Influence of Maximal Strength in Female Football Players (PhD project)
  • Female Endurance Athlete (3 Phd and 2 Post doc projects)
  • Female Football Centre (3 PhD, 2 Post doc and 1 receacher projects)
  • Tromso Exercise Enjoyment Study.
  • Flywheel Squats versus Free Weight High Load Squats for Improving High Velocity Movements in Football.
  • Pain Processing in Elite and High-Level Athletes Compared to Non-athletes
  • Real-time Analysis of Physical Performance Parameters in Elite Soccer. 
  • Accelerations and high intensity running in field and assistant football referees during match play

 


Kontaktinformasjon

E-post: tromso.forskningslab@helsefak.uit.no
Besøksadresse: Alfheim stadion, Stadionvegen 3, 9007 Tromsø

Type: Laboratorie, Testsenter

Sideansvarlig: Pettersen, Svein Arne