Prošeavttaid bajilgovva Hámmarfeastta campusis, IHO, UiT 18.11.13

PhD:

 • Gunn Hågensen:«Pasientavásáhusat váidalahtti dáhpáhusaiguin dearvvašvuođasuorggis».
  • Publiseringsplan: Vitenskapelige artikler
  • Tidsplan: Er i gang med datainnsamling, intervju. Professor Nils Henriksen er hovedveileder, 1.aman. Gudrun Nilsen som biveileder. Deltaker i forskningsgruppen Flerfaglig forskningsgruppe for helse- og omsorgstjenester i kommunene/Senter for omsorgsforskning og  er assosiert medlem i  FG-Campus Hammerfest.
  • Prosjektnummer  hos  NSD: 34221

 

Universitetslektorer mot et mulig 1.lektor løp:

 

 • Maud Barstad, universitetslektor :
  • Prosjektleder i delprosjekt 3: «DGT-vuđot simuleren oahppanreaidun álgoveahkkeoahpahusas – mas fokus lea SimMan-geavaheami integreren». Under hovedprosjektet «Avansert bruk av IKT-basert simulering med fokus på SimMan og simuleringsrommets muligheter som læringsverktøy for helsetjenesten i fylket og studenter ved IHO».

 

 • Eva Tharaldsteen, universitetslektor:
  • Prosjektleder i delprosjekt 1,«DGT-vuđot simuleren oahppanreaidun gielddalaš dearvvašvuođabálvalusas», under hovedprosjektet «Avansert bruk av IKT-basert simulering med fokus på SimMan og simuleringsrommets muligheter som læringsverktøy for helsetjenesten i fylket og studenter ved IHO».
 • Janne Engnes Isaksen, universitetslektor:
  • Tidsplan: Prosjektprotokoll for prosjektet «Iešbiografiija geavaheapmi bargoreaidun ahkedemeanta pasienttaid fuolahusas» er under utvikling. Oppstart høst 2013 med del I av prosjektet. Del II skal gjøres i samarbeid med Hammerfest Kommune.
 • Huemer, Jeanette, universitetslektor

“Ovttasdoaibmanođastussii guoski DGT geavahusa gealbohástalusat”. En survey til ledere i kommunehelsetjenesten.  Prosjektnummer hos  NSD : 35638.

  •  

Andre prosjekt:

 • Eriksen, Liss 1.lektor & Huemer, Jeanette

Kompetanseutfordringer ved bruk av IKT  knyttet til Samhandlingsreformen. En survey til ledere i kommunehelsetjenesten.  Prosjektnummer hos NSD : 35638.

 • Merethe Hågensen, universitetslektor og Eli Ramberg, høgskolelærer:

“Mo ádde ruošša rádjaášši dearvvašvuohta- ja dávda-doahpaga?” Grenseområde prosjekt mot Russland. Oppstart høst 2013. Veileder: 1.aman.  Gudrun Nilsen.

 

 • Immonen, Ingrid, 1.lektor:

“Buohccidikšu rádjaguovlluin – Finnmárku 1939–1950”. Prosjektet er en del av paraplyprosjektet “Living the War” som har fokus på helse og levekår i Barentsregionen under annen verdenskrig og gjenreisningen. “Living the War” har deltakere fra Northern Arctic Federal University og Northern State Medical University i Arkhangelsk, University of Oulu, Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Gjenreisnigsmuseet for Nord-Troms og Finnmark (Hammerfest) samt professor Ingunn Elstad, førsteamanuensis Åshild Fause og undertegnede fra UiT.

 • Formidling: undervisning, paperfremlegg i seminar i deltagerinstitusjonene samt på internasjonale konferanser. Vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler. “Living the War” har i sin fremdriftsplan to antologier med referee-bedømte bidrag fra deltagerne, den første er planlagt utgitt på Septentrio Publishing våren 2014.

 

 • Tove Størdal, universitetslektor:
  • “Hygienakoarta”-Helsetjenesterelaterte infeksjoner og smittevernarbeid.
  • Fagutviklingsprosjekt rettet mot helsetjenesten i Finnmark
 • Randi C. Bratland 1.lektor

  Har et bok prosjekt om: "Infekšuvdnadárkkisteapmi" i samarbeid med et forlag. 2013 - 2014

  Evalueringsprosjekt om feltkurs som læringsstrategi for bachelorstudenter i kommunehelsetjenesten 2013 - 2014.