Error rendering component

[Loading...]


Áigeguovdil


Kvensk språkdusj for barnefamilier - med juletema! | Arr: Tromsø kvenforening og Kvensk institutt

3. desember     12:00     Norges arktiske universitetsmuseum     Tromsø    

Advent på museet – hver søndag fram til julaften

3. desember     12:00     Norges arktiske universitetsmuseum     Tromsø    

Opplæring i tiltaket Foreldre-baby samspill

4. desember     08:00     MH2 10.327     Tromsø    

Prøveforelesning og disputas - M.A. in Future Studies Timo Szczepanska

4. desember     10:15     Store auditorium (E-101), Norges fiskerihøgskole     Tromsø    

TODOS Bi-Annual Meeting

4. desember     12:00     Lille Auditorium E-102 NFH Building     Tromsø