Baglo, Cathrine

Sannhets- og forsoningskommisjonen
Biodiehtaga, guolástusa ja ekonomiija fakultehta

Mudenia, Jon-Christer

Sannhets- og forsoningskommisjonen
Biodiehtaga, guolástusa ja ekonomiija fakultehta

Ramstad, Liss Ellen

Sannhets- og forsoningskommisjonen
Biodiehtaga, guolástusa ja ekonomiija fakultehta

Rasmussen, Torkel

Sannhets- og forsoningskommisjonen
Biodiehtaga, guolástusa ja ekonomiija fakultehta

Räisänen, Anna-Kaisa

Sannhets- og forsoningskommisjonen
Biodiehtaga, guolástusa ja ekonomiija fakultehta

Saariniemi, Eva Hanneli

Sannhets- og forsoningskommisjonen
Biodiehtaga, guolástusa ja ekonomiija fakultehta

Turi, Isak Andersen

Sannhets- og forsoningskommisjonen
Biodiehtaga, guolástusa ja ekonomiija fakultehta

Utsi, Inger Elin Kristina

Raddeaddi
Sannhets- og forsoningskommisjonen
Biodiehtaga, guolástusa ja ekonomiija fakultehta