Holde, Gro Eirin

Forskningsgruppe i kommunikasjon, atferd og samfunnsodontologi
Dearvvašvuođadiehtaga fakultehta

Steinvik, Lene Marita

Forskningsgruppe i kommunikasjon, atferd og samfunnsodontologi
Dearvvašvuođadiehtaga fakultehta