Kvinnehelse

Portrettbilde

Maja-Lisa Løchen

Unit: Klinihkalaš medisiinna instituhtta

Research areas:

Hjerte- og karepidemiologi og forebyggende medisin med fokus på forekomst, risikofaktorer og kjønnsforskjeller for hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no