Energi og elektrisitet

Photo: rawpixel.com
Portrettbilde

Yngve Birkelund

Unit: Fysihka ja teknologiija instituhtta

Research areas:

Fornybar energi, vindressurser, prediksjon av vindkraft, tidsrekkeanalyse, maskinlæring, statistisk signalteori, ikke-lineære systemer, høyere ordens statistikk, mikrobølger, ultralys og hypertermi

Leder av UiT Arktisk senter for fornybar energi og håndtering av klimagasser (ARC): https://arc.uit.no 

Forskningsprosjekter:

Veiledning av PhD studenter:

No picture, placeholder image

Sharma Charu

Unit: Elektroteknologiija instituhtta

Research areas:

Power System Stability, Distributed Generation, Micro Grids and Smart Grids

Portrettbilde

Hoai Phuong Ha

Unit: Informatihka instituhtta

Research areas:
  • Green and energy-efficient computing, energy informatics
  • Parallel and distributed computing systems, cyber-physical systems
  • Parallel programming, concurrent data abstractions, programming systems, runtime systems
  • Dependable computing systems
  • Intelligent systems
Portrettbilde

Bjarte Hoff

Unit: Elektroteknologiija instituhtta

bjarte.hoff@uit.no +4776966318
Research areas:

Mitt forskingfelt er kraftelektronikk med bruksområde innanfor smarte energisystem og elektrisk transport, to inspirerande områder som er viktig for ei bærekraftig framtid. Energiomforming gjennom bruk av kraftelektronikk og tilhøyrande kontrollalgoritmar er essensielt innan fornybar energi, elektrisk transport og energilaging. Lading av elektriske kjøretøy, maritime fartøy og fly, kombinera alle desse forskingsfelta både på komponent og systemnivå. Saman representera det viktige element for ei elektrisk framtid.

Nøkkelord:

  • Kraftelektronikk og kontrollalgoritmar
  • Lavspente elektriske installasjonar
  • Mikronett, distribuert generering, fornybar energi og smartnett
  • Elektrisk transport
Portrettbilde

Pawan Sharma

Unit: Elektroteknologiija instituhtta

Research areas:

Power System Dynamics and Control, Distributed Power Generation and its Integration to Grid, Optimization Methods, Micro-Grids, Electric Vehicles, and Smart Grids.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no